• ۴ مدل Attribution از Google Analytics و Google Ads حذف شدند

    ۴ مدل Attribution از Google Analytics و Google Ads حذف شدند

      به گزارش بای رپورتاژ پلتفرم انتشار رپورتاژ آگهی و به نقل از دلانته اخیراً گوگل اعلام کرده است که ۴ مدل انتساب را که برای Google Analytics و Google Ads در دسترس بودند حذف کرده است. به زودی، تنها گزینه‌های موجود مدل اسناد مبتنی بر داده و مدل «آخرین کلیک» خواهند بود. درباره معنای